Kinderen

Kinderen leven heel erg in hun eigen wereld. Ze ervaren, beleven en voelen veel. Kinderen tot ongeveer 8 à 9 jaar oud kunnen aan die gevoelens, ervaringen en eigen wereld nog geen woorden geven. Dit omdat ze de cognitieve vaardigheden hiervoor nog niet hebben ontwikkeld. Hierdoor kunnen kinderen hun gevoelens en ervaringen niet omschrijven zoals volwassenen dat doen.
Kinderen drukken zich vaak uit via een andere taal, ‘de taal van het kind’ zoals spel, tekenen, muziek, zingen, uitbeelden…

Bij C-T’Rust wordt ook hun kindertaal gebruikt om een ingang te vinden in de leefwereld van het kind. Om zo ervaringen, gevoelens en belevingswereld op een veilige manier te kunnen uiten en aan de slag te gaan met hun emoties.
Ook ontspannings- en ademhalingsoefeningen kunnen worden ingezet om veiligheid en rust te creëren. Maar ook om draagkracht en het zelfhelend vermogen van kinderen te stimuleren.
Om het veiligheidsgevoel makkelijker en op een laagdrempelige manier te kunnen neerzetten wordt vaak ons teamlid Peppa Big ingezet. Dit wordt altijd eerst besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Kinderen worden aangemeld door een van de ouders. Wanneer de ouders gescheiden zijn, is het belangrijk dat beiden ouders op de hoogte zijn en toestemming geven voor een aanmelding en verdere begeleiding.
Bij C-T’Rust vinden wij de context en de omgeving van kinderen enorm belangrijk. De context en de omgeving is vaak de sleutel tot verandering. Daarom worden de contexten en de omgeving van de kinderen nauw betrokken bij de begeleiding.

Het kennismakingsgesprek gebeurt met de ouders, al dan niet samen met het kind. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt er geluisterd en zoveel mogelijk informatie verzameld om zo samen een goed zicht te krijgen op de hulpvraag.
Ook worden de verwachtingen van zowel de ouders, het kind als de therapeut afgetoetst en op elkaar afgestemd.

Het beledigingstraject kan bestaan uit individuele sessies maar ook kan er beslist worden om verder te gaan met de context (ouders) van het kind of om verbindend te werken samen met het kind en de ouder(s). Dit gebeurt altijd in overleg met het kind en de ouders

.