Jongeren

Jongeren vanaf 13 jaar kunnen terecht bij C-T’rust voor een individuele begeleiding. Jongeren kunnen worden aangemeld door een van de ouders maar kunnen zichtzelf ook aanmelden.

Het kennismakingsgesprek kan gebeuren samen met de ouders, maar kan ook alleen met de jongere plaatsvinden.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er geluisterd en zoveel mogelijk informatie verzameld om zo samen een goed zicht te krijgen op de hulpvraag.
De verwachtingen van de jongere, eventueel van de ouders als de therapeut worden afgetoetst en op elkaar afgestemd.

Het begeleidingstraject kan bestaan uit individuele sessies maar kan ook beslist worden om verder te gaan met de context (ouders) van de jongere of om verbindend te werken samen met de jongere en de ouder(s). Dit gebeurt altijd in overleg met de jongere en/of de ouders.